Organizare:

           Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor (ITCSMS) Vrancea, este organizat prin HG nr. 716/1999 si functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, în subordinea MADR. 
         Inspectoratul are in subordine Filiala Bacau.
         Conducerea instituţiei se asigură de către inspectorul sef, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Vrancea  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil si administrativ; 
  • Filiala Bacau: control, inregistrare, supraveghere si monitorizare;

 

  

Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS VRANCEA